ตารางเปรียบเทียบเหล็กตามมาตรฐานนานาชาติ
ประเภทของเหล็กอเมริกา AISI SAEเยอรมันออสเตรียสวีเดนญี่ปุ่นจีน
DINMat. No.ROCHLINGTHYSSENBÖHLERASSABJISHITACHIKOSHUHADAIDOGB ( YB )
CodeBGHVEWUDDEHOLM
เหล็กไฮสปีดM11.3346GIANT M9THYRAPID 3346Mo Rapid Extra 9  YXMTHM 9T  
S 2-9-1BoSS 3346S 401
M21.3343GIANT M5THYRAPID 3343Super Rapid Extra MoHSP-41SKH 51YXM 1H 9MH 51W6Mo5Cr4V2
S 6-5-2BoSS 3343~S 600KM 2
M351.3243GIANT MKTHYRAPID 3243Mo Rapid Extra 500 SKH 55YXM 4HM 35MH 55W6Mo5Cr4V2Co5
S 6-5-2-5BoSS 3243S 705
M421.3247GIANT 101THYRAPID 3247  SKH 59YXM 42HM 42 W2Mo5Cr4VCo8
S 2-10-1-8 S 500
T11.3355GIANT 50THYRAPID 3355Super Rapid Extra VHSP-11SKH 2YHX 2H 2WH 2W18Cr4V
S 18-0-1BoSS 3355S 200CASTOR 3
T151.3215GIANT 66THYRAPID 3215CC 55 NHSP-16SKH 10XVC 3HV 5VH 10W12Cr4V5Co5
S 12-0-5-5 S 307 
เหล็กเครื่องมืองานเย็นA21.2363RKCMTHYRODUR 2363SPECIAL K5XW-10SKD 12SCD KD 12DC 12 Cr5Mo1V
X100 CrMoV 57 K 305RIGOR
D21.2379RCC SupraTHYRODUR 2379SPECIAL KNLXW-41SKD 11SLCKD 11DC 11Cr12MoV
X155CrVMo121 K 110SVERKER 21
D31.2080RCCOTHYRODUR 2080SPECIAL KXW-5SKD 1CRDKD 1DC 1Cr12
X210Cr 12BoW 2080K 100SVERKER 3
D61.2436RCC ExtraTHYRODUR 2436SPECIAL KR~XW-5SKD 2 KD 2DC 2Cr12W
X210CrW 12BoW 2436K 107~SVERKER 3
F11.2414RTW 1THYRODUR 2414SSW      
120 W 4 ~K 405
L31.2067RTC 14THYRODUR 2067  SUJ 1   GCr 9
100 Cr 6BoW 2067K 200
O11.2510RUS3THYRODUR 2510AMUTITSDF2SKS 3SGTKS 3GO 3CrWMn
100MnCr W 4 K 460ARNE
O21.2842RUSTHYRODUR 2842MST      
90 MnCrV 8BoW 2842K 720
S11.2550RTW 2HTHYRODUR 2550KLDM4SKS 41 KS 41GS 414CrW2Si
60 WCrV 7BoW 2550K 445REGIN 3
เหล็กเครื่องมืองานร้อนH101.2365RPG3THYROTHERM 2365  SKD 7 KDH 1DH 72 
X32CrMoV 33BoW 2365W 320
H111.2343RDC2THYROTHERM 2343  SKD 6 KD 6DHA 
X38CrMoV 51BoW 2343W 300
H131.2344RDC 2VTHYROTHERM 2344US ULTRA 28407SKD 61DACKDADHA 14Cr5MoV1Si
X40CrMoV 51BoW 2344W 302ORVAR 2M
H211.2581RCW 2HTHYROTHERM 2581WK 2HWT 5ASKD 5HDCKD 5 3Cr2W8V
X30 WCrV 93BoW 2581W 100 
6F31.2714 THYROTHERM 2714GNM SKT 4 ~ KT 4  
56 NiCrMoV 7BoW 2714W 500
L61.2713 THYROTHERM 2713NBS N M - 14SKS 51 KS 51 5CrNiMo
55 NiCrMoV 6BoW 2713W 501GRANE
ประเภทของเหล็กอเมริกา AISI SAEเยอรมันออสเตรียสวีเดนญี่ปุ่นจีน
DINMat. No.ROCHLINGTHYSSENBÖHLERASSABJISHITACHIKOSHUHADAIDOGB ( YB )
CodeBGHVEWUDDEHOLM
สแตนเลส4201.2083 THYROPLAST 2083 STAVAXSUS420 J2HPM 38U 420 J2DSR 20F3Cr13
X 40 Cr 13BoW 2083M 310STAINLESS 31
440A1.4140 REMANIT 4140  SUS 440A SM3  
X 40 CrMo 15 
440B1.4112 REMANIT 4112KW 80 SUS 440B SM2 9Cr18MoV
X 90 CrMoV 18BoS 90 CrMoVN 685
440C1.4125 REMANIT 4125 930SUS 440C SM3 9Cr18
X 105 CrMo 17 N 695AEB
เหล็กทนความร้อน3101.4841NH 22THERMAX 4878ANTITHERM FFB SUS Y310 U 310  
x 15 CrNiSi2520BoS HA 25/20H 522, H 532STAINLESS 25
3161.4401ANOXIN 40THERMAX  4401A 120STAINLESS 24 + 724SUS 316 U 316 OCr17Ni11Mo2V
x 5 CrNiMo1810 A120, A 100SAST 2
3211.4878 THERMAX 4878 STAINLESS 53 + 573SUS 321 U 321 1Cr18Ni9Ti
x 12 CrNiTi 189BoS HA 18/9A 700 
เหล็กชุบผิวแข็ง (เติม C)10151.1141RA E2UHB 3S    15
Ck 15BoB 1141E 920 
51171.7131EC 80TEW  16 MnCr 5EB 80 SMnC 420   15CrMn
16 MnCr 5BoB 7131E 410
41151.7337 TEW 20 MnCr 44 EM 80SCM 415 CM 415 15CrMo
16 CrMo 44BoB 7337 
51201.7149EC 100TEW 20 MnCrS 5  SCr 420 Cr 420 20Cr
20 MnCr S 5TEW Ck 45E 401
51151.7015RE 2CTEW 15 Cr 3  SCr 415 Cr 415 15Cr
15 Cr 3BoB 7015E 525
เหล็กอะไหล่10451.1191R4 EH  S 45 C   45
Ck 45BoB 1191V 945~760
41401.7225Mo 40TEW 42 CrMo 4VCL 140709MSCM 440 CM 4 42CrMo
42 CrMo 4BoB 7225V 320 
43401.6565Monix 10~ TEW 34 CrNiMo 6VCN 100705MSNCM 439 NCM 439 40CrNiMo
40 NiCrMo 6~Monix 15BoB 6565V 130~NICRO 812
51401.7035RDPZTEW 41 Cr 4KMCW SMnC 443   40Cr
41 Cr 4BoB 7035V 500
เหล็กสปริง10601.1221R 6TEW Ck 60EHH ~S58C   60
Ck 60BoB 1221V 960UHB - 12
61501.8159F 2KTEW 50 CrV 4VB 150 SUP 10   50CrV
50 CrV 4BoB 8159F 550
92601.0908 TEW 65 Si 7  SUP 6   60Si2Mn
60 SiMn 6 F 105
เหล็กแม่พิมพ์P201.2330Moulrex A~THYROPLAST 2311 718 HPM 2KPM 25PDS 5 
35 CrMo 4 M 210IMPAX SUPREME
เหล็กเครื่องมือคาร์บอนW11.1645RBH 10THYRODUR 1645Extra Tough  ધ HardK - 100SK 3YC 3K 3YK 3T10
C 105 W K 990UHB - 20
เหล็กลูกปืน521001.3505RW 3TEW 100 Cr6R 200K 150SUJ 2 KR GCr15
100 Cr 6 R 100 

บริษัท เอส.เอ็ม.โมเดล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
S.M.Model Engineering Company Limited

ที่อยู่    : 131/10 หมู่2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร    :     02-574-4651
แฟกซ์ :     02-574-4652